Samsung Display đạt được chứng nhận RBA cho lĩnh vực màn hình

Samsung Display đạt được chứng nhận RBA cho lĩnh vực màn hình

Với những nỗ lực cải thiện năm Bộ Quy tắc Ứng xử, nhà máy Asan 2 ở Hàn Quốc và nhà máy Đông Quan ở Trung Quốc đã đạt được cấp độ cao nhất của Chương trình Đánh giá được xác nhận RBA (VAP). 

 Samsung Display đã trở thành công ty về màn hình hiển thị đầu tiên tại Hàn Quốc đạt được Chứng nhận Bạch kim của Chương trình Đánh giá được xác nhận bởi RBA. Nhà máy Asan 2 của họ ở Hàn Quốc, nơi đặt dây chuyền sản xuất màn hình OLED và nhà máy sản xuất module LED ở Đông Quan, Trung Quốc đã nhận được chứng nhận cao nhất là “Bạch kim” do quy trình sản xuất có trách nhiệm với xã hội và an toàn môi trường.

Với tầm nhìn xa trông rộng để dẫn đầu chiến lược ESG của mình, Samsung Display đã tiến hành đánh giá tuân thủ tại chỗ kể từ khi gia nhập RBA vào tháng 2 năm 2021 và các công ty kiểm toán bên thứ ba độc lập đã hoàn thành đánh giá việc tuân thủ Bộ nguyên tắc RBA.

Liên minh Doanh nghiệp có trách nhiệm (RBA) là liên minh công nghiệp lớn nhất thế giới dành riêng cho trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Nó đưa ra vị thế phù hợp thông qua đánh giá chặt chẽ xem các thành viên của nó đã thực hiện các trách nhiệm xã hội trong quá trình sản xuất hoặc đã vận hành doanh nghiệp có xem xét các điều kiện xã hội, môi trường và đạo đức.

Chứng nhận Bạch kim RBA chứng minh rằng Samsung Display phát hiện ra các lỗ hổng trong năm phần quan trọng của Bộ Quy tắc Ứng xử RBA là Lao động, Sức khỏe và An toàn, Môi trường, Đạo đức Kinh doanh và Hệ thống Quản lý. Nỗ lực chiến lược trong việc cải thiện môi trường làm việc, đặc biệt là đối với người lao động.

Samsung Display cho biết, “Chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển hoạt động kinh doanh và danh tiếng của mình với tư cách là một công ty được xã hội tôn trọng bằng cách cung cấp các tiêu chuẩn đạo đức ở mức cao nhất trong tất cả các quy trình sản xuất và quản lý kinh doanh màn hình”.

Tham khảo các sản phẩm màn hình ghép LCD, màn hình ghép LED, bộ điều khiển Controller tại HCOM.

Nguồn: Sansung Display