Bộ xử lý âm thanh, video và điều khiển Q-SYS Core 8 Flex

Liên hệ

Danh mục: